top of page

OM VETVENTILEN

Succulents

VetVentilen bildades av några eldsjälar i oktober 2004 i Skara. Föreningen är helt ideell och dess främsta syfte är att öka kunskapen inom veterinärmedicinsk anestesi. Vi gör detta genom att årligen anordna en kurs i något anestesirelaterat ämne och verkar som kontaktnät för medlemmarna för att utbyta erfarenheter.

 

Medlemmarna bidrar med sina erfarenheter och har möjlighet att både påverka kursutbudet men också var i landet kurserna ska hållas. VetVentilens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och det finns inga krav på medlemskap, annat än ett intresse för veterinärmedicinsk anestesi.

Vetventilen_logga_hemsida_png.png
Tidigare kurser

2020 STOCKHOLM Anestesi av exotiska smådjur, Cornelia Bracht, DVM

2019 JÖNKÖPING Klinisk anestesiologisk farmakodynamik och farmakokinetik, Carsten Gröndahl, DVM, PhD

2018 UPPSALA Anaesthetic Pharmacology, Dr Gerard Brouwer-Ince BSc BVetMed DVA DipECVAA (Retired) FRBS MRCVS

2017 kursen inställd pga sjuk föreläsare

2016 GÖTEBORG Anesthesia in cats and dogs with endocrinology diseases

2015 GÖTEBORG Anestesi och analgesi av den neurologiska patienten, Andreas Lervik DVM, spec h & K, DECVAA

2014 HELSINGBORG Lågflödesanestesi och blodgaser, Ian Self 

2013 STOCKHOLM Monitorering av häst, hund och katt under anestesi, Dr Derek Flaherty BVSc, PhD, DipECVA, MRCA, MRCVS

2012 GÖTEBORG Anestesi av djur med respiratorisk och kardiovaskulär sjukdom, Jo Murrell

2011 STRÖMSHOLM Assisterad Ventilering, Eddie Clutton

2010 BORÅS Anestesimedlens farmakologi, Carina Ingvast Larsson

Avlivning av häst, hund, katt & exotics, Görel Nyman, Anna Edner, Lars Petersson

2009 STRÖMSHOLM Lokalanestesi vid Smådjurskirurgi, Lennart Sjöström DECVS

Underlätta munhåleingrepp med lokalanestetika på smådjur och häst, Torbjörn Lundström Leg Tandläkare

Dissociativ anestesi av birmakatter, Marie Ivarsson Djursjukvårdare

2008 NORRKÖPING Intravenös anestesi och analgesi, Derek Flaherty BVMS, DVA, DipECVA, MRCA, RCVS mfl

Anestesi av geriatriska patienter, Karin Bredelius, Leg Veterinär, Eva Magnusson, Anestesisjuksköterska

2007 STOCKHOLM Immobilisering av vilda djur, Åsa Fahlman Leg Veterinär. Mike Woolford, Safariguide

Total intravenös anestesi, Mats Enlund Överläkare

2006 STRÖMSHOLM Avancerad monitorering, Yves PS Moens Professor, DipECVA, Görel Nyman Docent, DipECVA

2005 TYLÖSAND Anestesi för exotiska djur, Bo runsten Leg Veterinär, Jenny Persson, Leg Veterinär

bottom of page