top of page

VÅRA KURSER

Succulents

Hej medlemmar!

Vi har fått en del förfrågningar och undringar angående kursverksamheten. Vi behöver nu er hjälp för att veta hur NI vill att kursverksamheten framskrider.

Lite bakgrund: Vetventilen startades för att det skulle finnas ett alternativ till de dyra, större kurser som olika företag anordnar. Målet har alltid varit att hålla högkvalitativa kurser i ämnen som medlemmarna önskar, till ett rimligt pris.

För att detta ska vara möjligt krävs stort engagemang av styrelsemedlemmarna, som gör allt jobb på ideell basis. De flesta av oss arbetar del-eller heltid och gör styrelsearbetet (kursanordnandet) på vår fritid. Vi gör det för att vi tycker att det är givande och roligt, MEN, även vi har bara 24 timmar på vårt dygn.

Då det inkommit önskemål om bl.a kurser med fler deltagare, online-kurser, fler-dagars-kurser och flera kurstillfällen per år, så måste vi nu fråga er medlemmar vad ni vill ha.

Om vi ska ordna större kurser (dvs fler deltagare/fler dagar) eller fler tillfällen, så kommer vi bli tvungna att ta hjälp utifrån, vilket kommer göra att det kommer kosta mer. Kurskostnaden kommer då att öka gentemot de låga avgifter vi har haft nu.

I dagsläget är vi ofta på ett djursjukhus, vilket då sponsrat med lokalen. Det gör också att vi kan hålla lägre kostnader. Att hålla kurser på t.ex. konferensanläggningar, innebär betydligt ökade kostnader. (Som exempel kollade vi upp detta inför årets kurs för att ev. kunna utöka antalet deltagare och kostnaden då runt 80000-100000 kr/dag för 100 deltagare)

Så, kära medlemmar, vi vill gärna veta era åsikter och önskemål, det är ER förening. Vill ni ha lite dyrare kurser (fler/större) eller vill ni behålla det ”gamla” konceptet?

Vi i styrelsen kommer jobba vidare med detta under året, så maila: matildawallman@gmail.com

Vetventilen_logga_hemsida_png.png
Tidigare kurser

2020 STOCKHOLM Anestesi av exotiska smådjur, Cornelia Bracht, DVM

2019 JÖNKÖPING Klinisk anestesiologisk farmakodynamik och farmakokinetik, Carsten Gröndahl, DVM, PhD

2018 UPPSALA Anaesthetic Pharmacology, Dr Gerard Brouwer-Ince BSc BVetMed DVA DipECVAA (Retired) FRBS MRCVS

2017 kursen inställd pga sjuk föreläsare

2016 GÖTEBORG Anesthesia in cats and dogs with endocrinology diseases

2015 GÖTEBORG Anestesi och analgesi av den neurologiska patienten, Andreas Lervik DVM, spec h & K, DECVAA

2014 HELSINGBORG Lågflödesanestesi och blodgaser, Ian Self 

2013 STOCKHOLM Monitorering av häst, hund och katt under anestesi, Dr Derek Flaherty BVSc, PhD, DipECVA, MRCA, MRCVS

2012 GÖTEBORG Anestesi av djur med respiratorisk och kardiovaskulär sjukdom, Jo Murrell

2011 STRÖMSHOLM Assisterad Ventilering, Eddie Clutton

2010 BORÅS Anestesimedlens farmakologi, Carina Ingvast Larsson

Avlivning av häst, hund, katt & exotics, Görel Nyman, Anna Edner, Lars Petersson

2009 STRÖMSHOLM Lokalanestesi vid Smådjurskirurgi, Lennart Sjöström DECVS

Underlätta munhåleingrepp med lokalanestetika på smådjur och häst, Torbjörn Lundström Leg Tandläkare

Dissociativ anestesi av birmakatter, Marie Ivarsson Djursjukvårdare

2008 NORRKÖPING Intravenös anestesi och analgesi, Derek Flaherty BVMS, DVA, DipECVA, MRCA, RCVS mfl

Anestesi av geriatriska patienter, Karin Bredelius, Leg Veterinär, Eva Magnusson, Anestesisjuksköterska

2007 STOCKHOLM Immobilisering av vilda djur, Åsa Fahlman Leg Veterinär. Mike Woolford, Safariguide

Total intravenös anestesi, Mats Enlund Överläkare

2006 STRÖMSHOLM Avancerad monitorering, Yves PS Moens Professor, DipECVA, Görel Nyman Docent, DipECVA

2005 TYLÖSAND Anestesi för exotiska djur, Bo runsten Leg Veterinär, Jenny Persson, Leg Veterinär

bottom of page