top of page
IMG_9612mellan.jpg

VETVENTILEN

SÄLLSKAPET FÖR DJURANESTESI

Om VetVentien

VetVentilen bildades av några eldsjälar i oktober 2004 i Skara. Föreningen är helt ideell och dess främsta syfte är att öka kunskapen inom veterinärmedicinsk anestesi.

 

Vi gör detta genom att årligen anordna en kurs i något anestesirelaterat ämne och verkar som kontaktnät för medlemmarna för att utbyta erfarenheter. Medlemmarna bidrar med sina erfarenheter och har möjlighet att både påverka kursutbudet men också var i landet kurserna ska hållas.

 

VetVentilens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och det finns inga krav på medlemskap, annat än ett intresse för veterinärmedicinsk anestesi.

20-års jubileum

VetVentilen firar 20-årsjubileum hösten 2024

Läs mer och anmäl dig:

Tack för ditt meddelande!

bottom of page