top of page

VETVENTILEN

SÄLLSKAPET FÖR DJURANESTESI

NARKOSREKOM-MENDATIONER

OM VETVENTILEN

VetVentilen bildades av några eldsjälar i oktober 2004 i Skara. Föreningen är helt ideell och dess främsta syfte är att öka kunskapen inom veterinärmedicinsk anestesi.

 

Vi gör detta genom att årligen anordna en kurs i något anestesirelaterat ämne och verkar som kontaktnät för medlemmarna för att utbyta erfarenheter. Medlemmarna bidrar med sina erfarenheter och har möjlighet att både påverka kursutbudet men också var i landet kurserna ska hållas.

 

VetVentilens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och det finns inga krav på medlemskap, annat än ett intresse för veterinärmedicinsk anestesi.

About

FÖLJ OSS GÄRNA
PÅ FACEBOOK

Contact
KONTAKTA OSS

Meddelande mottaget!

bottom of page