BLI MEDLEM I

VETVENTILEN

 

Här kan du anmäla dig som medlem i VetVentilen.

Har du frågor rörande medlemskapet, går det bra att maila dem till: lena.rosengren@gmail.com

Fälten markerade med stjärna måste fyllas i för att du ska bli registrerad som fullvärdig medlem. Övriga fält är frivilliga uppgifter, men vi skulle uppskatta om du tog dig tid att fylla i även dessa. 

När du fyllt i uppgifterna och skickat iväg anmälan är det viktigt att du också betalar in medlemsavgiften på 175 kronor till VetVentilen, bankgiro 5083-2278.  För att vi skall veta från vem inbetalningen kommer  ber vi dig i meddelandefältet ange följande:

  • Vilket år du betalar för.

  • Ditt telefonnummer. Det gör att vi kan koppla ihop din betalning med din anmälan.

.

175 kr/år

Medlemsavgifter som betalas efter 1 november gäller även för nästkommande år.

Våra sponsorer har möjlighet att delge våra medlemmar nyhetsbrev och aktuell information om anestesirelaterade produkter. Om du som medlem inte vill att våra sponsorer ska kunna skicka information via e-mail eller brev, vänligen meddela oss.

VETVENTILEN

info@vetventilen.se

Bankgiro: 5083-2278

Organisationsnummer: 8024207287

Facebook: www.facebook.com/vetventilen